Lukket socialt netværk til din forening

eMember er den første platform som gør det muligt for din forening at skabe en fælles værested.
og hjælp til kommunikationen lige fra træner, medlem og
forældre, til klubbens sponsorer.

Opret et socialt værested for din forening

eMember er allerede brugt af mange foreninger i Danmark